İlçemizin 1970 yılında 6513’ü ilçe merkezi olmak üzere toplam 15.455 olan nüfusu; arazinin verimsiz olması, daha iyi çalışma ve yaşama imkanları arayışı ve okuma isteği gibi nedenlerden dolayı sürekli azalmış, 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 3.931, köy ve beldelerin toplam nüfusu 6.646 ve ilçenin genel nüfusu 10.577  iken Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı verilerinden alınan bilgilere göre nüfusu ilçe Merkezinin nüfusu 3.339 köy ve beldelerin nüfusu 4.499 olmak üzere toplam ilçe nüfusu 7.838 olmuştur. Özellikle, Denizli, İzmir, Aydın ve İstanbul gibi kentlere göç eden nüfus toplamının 40.000 civarında olduğu sanılmaktadır.  
2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçe nüfusundaki değişim aşağıdaki gibi olmuş olup, 2015 Yılı adres kayıt sistemine göre ilçe nüfusumuz aşağıda gösterilmiştir.
 
 
İLÇE NÜFUSUNDAKİ DEĞİŞİM (2000-2015)
 
Toplam
2000
Toplam
2015 Nüfus Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Bulunan
Kadın
%
Erkek
%
Kadın
%
Erkek
%
İlçe Merkezi
3.931
2.054
52.2
1.877
47.8
7.751
4.145
51
3.606
49
GENEL TOPLAM
10.577
5.495
52
5.082
48
7.751
4.145
 
3.606