SIRA NO
MAHALLE ADI
2000 GENEL NÜFUS SAYIMI SONUCUNA GÖRE NÜFUS
NÜFUS ADRES KAYIT SİSTEMİNE KAYITLI
2015 YILI
1
BÜKRÜCE MAHALLESİ
349
168
2
ÇAMKÖY MAHALLESİ
229
125
3
ÇOĞAŞLI MAHALLESİ
455
297
4
DEŞDEMİR MAHALLESİ
346
218
5
EKİZBABA MAHALLESİ
261
170
6
GÖMCE MAHALLESİ
778
560
7
KÖSELLİ MAHALLESİ
206
136
8
POYRAZLI MAHALLESİ
491
318
9
SIRIKLI MAHALLESİ
826
589
10
ÜÇKUYU MAHALLESİ
504
362
11
YEŞİLOBA MAHALLESİ
704
448
12
KUTLUBEY MAHALESİ
 
681
13
BAHÇELİ MAHALLESİ
 
1210
14
YAHYALAR MAHALLESİ
 
638
15
YENİ MAHALLE
 
1244
TOPLAM
5.149
7164
 

 

1) Bükrüce Mahallesi
        İlçe merkezinin doğusunda ilçeye 7 km uzaklıkta bulunan mahallemizdir. Yolunun tamamı asfalt olup, mahallenin elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, köy konağı, camisi, sağlık evi ve kanalizasyonunun tamamlanmış durumdadır. Okulu ise kapalı durumdadır.
Ayrıca 2006 yılı içerisinde Köy Bazlı Kırsal Yatırım Projesi kapsamında Dünya Bankası hibe kredisi kullanılarak yeni içme suyu getirilmiştir.
Mahallenin 6000 Da susuz tarım arazisi ile 4410 Da orman arazisi mevcuttur. 16.730 Da tarıma elverişsiz alan ve 788 Da Çayır ve mera bulunmaktadır.
 
2) Çamköy Mahallesi        
        İlçe merkezinin kuzey batısında ve 9 km uzaklıkta bulunan mahallemizdir. Yolunun tamamı asfalttır. Mahallenin elektriği, şebekeli içme suyu ,telefon tesisi, camisi, sağlık evi yeterli durumdadır. Kanalizasyonu vardır. Okulu kapalı durumdadır.
Mahallenin toplam 5000 Da susuz tarım arazisi ve 4213 Da orman arazisi mevcuttur. 4200 Da. Tarıma elverişsiz alan 30 Da. Çayır ve mera vardır.
 
3) Çoğaşlı Mahallesi
        İlçenin batısında yer alan mahallemiz ilçeye 8 km uzaklıktadır. Yolunun tamamı asfalttır.
Mahallenin elektrik, telefon, arıtma tesisli kanalizasyon, şebekeli içme suyu, camisi, sağlık evi, köy konağı, imam evi ve futbol sahası mevcuttur. Okulu ise kapalı durumdadır. Mahalle halkının büyük kısmının Avrupa ülkeleriyle ilişkisi vardır.
Mahalle Medele ovası kenarında bulunmaktadır. 8000 Da büyüklüğündeki tarım arazisinde susuz tarım yapılmaktadır. Ayrıca mahallenin 7793 Da büyüklüğünde orman arazisi de mevcuttur. 7500 Da. Tarıma elverişsiz alan olup, 22 Da. Çayır ve mera bulunmaktadır.
Mahallelinin en büyük dileği, Medele Ovasının bir an önce suya kavuşmasıdır

4) Deşdemir Mahallesi
        İlçenin kuzey batısında ve ilçeye 7 km uzaklıkta yer alan mahallemizdir. Yolunun tamamı asfalttır.
Mahallenin elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, sağlık evi, köy konağı, cami, imam evi gibi ihtiyaçları giderilmiştir. Mahalle 5400 Da susuz tarım arazisine ve 5748 Da orman arazisine sahiptir. 8718 Da Tarıma elverişsiz alan ile 55 Da çayır ve mera vardır.

5) Ekizbaba Mahallesi
        İlçenin doğusunda ve ilçeye 15 km uzaklıkta bulunan mahallemizdir. Yolunun tamamı asfalt ve ulaşımı rahattır.
Mahallenin elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, cami ve köy konağı mevcuttur. Kanalizasyonu, sağlık evi, futbol sahası ve imam evi ise bulunmamaktadır.
2005 yılı içerisinde içme suyu isale hattının bir bölümü kireçlendiğinden dolayı, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yenilenmiştir.
Mahallenin 5200 Da susuz tarım arazisi ile 6764 Da orman arazisi mevcuttur. 9445 Da tarıma elverişsiz alan ile 12 Da Çayır ve mera bulunmaktadır.

6) Gömce Mahallesi
        İlçenin doğusunda ve ilçeye 14 km uzaklıkta bulunan mahallesidir. Yolunun tamamı asfalttır.
Mahallede elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, kanalizasyon, sağlık evi, cami, imam evi ve 8 derslikli ilköğretim okulu mevcuttur. Okulun 15 öğrencisi bulunmaktadır. Mahallenin 15000 Da susuz tarım arazisi ve 2725 Da orman arazisi mevcuttur. 29350 Da tarıma elverişsiz alan ile 550 Da Çayır ve mera bulunmaktadır.
 
7) Köselli Mahallesi
        İlçe merkezinin kuzey batısında ve ilçeye 12 km uzaklıkta bulunan mahallemizdir. Yolunun tamamı asfalttır. Mahallede, elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, cami, imam evi ve futbol sahası bulunmakta; kanalizasyon ve sağlık evi ise bulunmamaktadır. Mahallenin okulu kapalı durumda olup öğrenciler diğer mahallelere taşınarak eğitimlerine devam etmektedirler.
Mahallede toplam 6000 Da susuz tarım arazisi ile 7887 Da orman arazisi mevcuttur. Mahallede 8000 Da tarıma elverişsiz alan 250 Da çayır ve mera vardır.

8) Poyrazlı Mahallesi
        İlçemizin kuzey doğusunda ilçeye 8 km uzaklıkta bulunan mahallemizdir.  Yolunun tamamı asfalttır.
Mahallede, elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, cami, imam evi, sağlık evi ve futbol sahası kanalizasyonu bulunmakta; foseptik ihtiyacı vardır. Ayrıca 2006 yılı içerisinde Köy Bazlı Kırsal Yatırım Projesi kapsamında Dünya Bankası hibe kredisi kullanılarak yeni içme suyu getirilmiştir. Mahallenin okulu kapalı durumda olup öğrenciler taşınarak eğitimlerine devam etmektedirler.
Mahallenin toplam 6300 Da susuz tarım arazisi ve 3277 Da orman arazisi mevcuttur. 11500 Da tarıma elverişsiz alanı ve 300 Da çayır ve merası bulunmaktadır.

9) Sırıklı Mahallesi
        İlçemizin kuzey doğusunda ve ilçeye 13 km uzaklıkta olan mahallemizdir.  Yolunun tamamı asfalttır.
Mahallenin elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, kanalizasyonu sağlık evi, 8 yıllık ilköğretim okulu, cami, futbol sahası, fırın ve köy konağı gibi ihtiyaçları karşılanmıştır.
Mahallenin susuz 9000 Da tarım arazisi ile 1515 Da orman arazisi vardır.3800 Da tarıma elverişsiz alan ile 250 Da çayır ve mera bulunmaktadır
 
10) Üçkuyu Mahallesi
        İlçenin kuzeyinde ve ilçeye 5 km uzaklıkta bulunan mahallemizdir. Yolunun tamamı asfalttır.
Mahallede elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, köy konağı, cami, imamevi, sağlık evi mevcut olup, kanalizasyonu bulunmamaktadır.
Ayrıca 2006 yılı içerisinde Köy Bazlı Kırsal Yatırım Projesi kapsamında Dünya Bankası hibe kredisi kullanılarak yeni içme suyu getirilmiştir.
Mahallenin okulu kapalı olup öğrenciler ilçe merkezine taşınmaktadırlar.
Mahallenin 5000 Da susuz tarım arazisi ve 12426 Da orman arazisi mevcuttur. 26850 Da tarıma elverişsiz alanı ve 200 Da çayır ve merası vardır.
 
11) Yeşiloba Mahallesi
        İlçe merkezinin batısında ve ilçeye 11 km uzaklıkta bulunan mahallemizdir. Yolunun tamamı asfalttır.
Mahallenin İçme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon, cami, köy konağı, imam evi ve sağlık evi ihtiyaçları karşılanmıştır. Futbol sahası ise yoktur. Mahallenin okulu kapalı durumda olup taşımalı eğitim yapılmaktadır.
Mahallenin 15600 Da susuz tarım arazisi ve 6885 Da orman arazisi vardır. 21250 Da. Tarıma elverişsiz alan ile 207 Da. Çayır ve Merası bulunmaktadır.
 
12) Kutlubey Mahallesi
        İlçe merkezinin Kuzey batısında ve ilçeye 11 km uzaklıkta bulunan mahallemizdir. Yolunun tamamı asfalttır. Mahallede; içme suyu, kanalizasyon, çocuk bahçesi, tören alanı, ekmek fırını, futbol sahası ve kapalı pazar yeri bulunmaktadır.